Julallsångskonsert

21 december 2016

Julkonsert i Helga Trefaldighetskyrkan tillsammans med Anna-Karin Oldeberg och Akodemiska kören.