Allsångskonsert

10 april 2016, 18:00 Funbo kyrka

Vårkonsert Sjung våra vackra visor tillsammans med Lionskören.