Kontakta oss

Styrelsen (epost styrelsen@uablasorkester.se) består av:

Programrådet (epost programrad@uablasorkester.se) består av:

  • Anders Öman, Ulrike Heiter, Agneta Eklund, Marie Bjelvenmark, och Hans Ahlgren

Orkesterledare och dirigent: Anders Öman (dirigent@uablasorkester.se)

Vårt organisationsnummer är 817605-2564.

Vi finns också på Facebook.

Vi har våra repetitioner på Storgatan 11 i Uppsala, måndagar kl 19:00-21:30 under terminstid.