Traditionellt firande

1 maj 2017

Uppställning inför vår traditionella 1 maj-march genom Uppsala.