Broadway Hits & Dance

11 och 12 november 2017

Uppsala Blåsorkester har tillsammans med Uppsala Dansakademi genomfört ett projekt med målsättningen att visa danselevernas kunnande till välkänd musikalmusik. I flera av musikalnumren framträdde även sångartister.

Tre föreställningar framfördes vid UKK (Uppsala Konsert & Kongress).

Jubileumskonsert

25 oktober 2015, 16:00 Missionskyrkan

2015 var det 80 år sedan Uppsala Blåsorkester bildades. Vi firade detta med en jubileumskonsert tillsammans med gästartisten Göran Engman och kören Rediviva.