Jul-allsångskonsert

Den 19 december kl 19:00 spelade vi i Helga Trefaldighets kyrka tillsammans med Anna-Karin ”ako” Oldeberg och Akodemiska kören.