Broadway Hits & Dance

11 och 12 november 2017

Uppsala Blåsorkester har tillsammans med Uppsala Dansakademi genomfört ett projekt med målsättningen att visa danselevernas kunnande till välkänd musikalmusik. I flera av musikalnumren framträdde även sångartister.

Tre föreställningar framfördes vid UKK (Uppsala Konsert & Kongress).