26/5: Lennakattens museijärnväg 50 år

Innan första ångtåget avgår för dagen från Uppsala Östra besöker en mindre ensemble ur Uppsala Blåsorkester stationen och spelar trevlig brunnsmusik. Musiken börjar ca 9.20, och pågår fram till en stund innan avgången 10.00. Ensemblen åker sedan med tåget till Marielund och fortsätter spelningen där i stationsträdgården.

Mer information om evenemanget finns på Lennakattens webbsida.